Fırsat Ürünleri

Gıda Güvenliği ve Kalite Politikasi

Ferbal

Fer Bal olarak gıda güvenliği ve kalite politikamız;

-Hammaddeden son ürünün müşteriye sunumuna kadar ki her aşamasında standartlara ve yasal mevzuatlara uymak,

-Kaliteli, gıda güvenliği ilkelerine uygun ürünler sunmak ve bu hizmetleri gerçekleştirirken çevrenin korunması için yönetim sistemlerimizin gerekliliklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamak ve etkinliğini sürekli geliştirmek,

-Yüksek seviyede tüketici güvenliği ve müşteri memnuniyeti sağlamak,

-Üretimin her aşamasında ve son ürünün müşteriye kadar uzanan sürecinde izlenebilirliği tam olarak sağlamak,

-Çalışanlarımıza, planlarımız doğrultusunda eğitim vermek,

-Tedarik zincirinin her halkasında, insan ve hayvan sağlığını ön planda tutarak ürün güvenliğini ve kalitesini korumak,

-Yönetim sistemlerinin etkinliğini arttırmak ve iyileştirmek için sürekli gözden geçirmek,

-Güvenli gıda üretimini ve tüketici ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılamayı temel ilke edinerek, hammadde kabulü ile birlikte ürünün tüketileceği ana kadar güvenli, kaliteli ve yasalara uygun ürünler üreten bir marka olmaktır.